Go to the profile of Krishnam Patel

Krishnam Patel

Student, Ryerson University
  • Ryerson University
  • Canada

Influencer Of