Go to the profile of Xiufang Xin

Xiufang Xin

Research associate, Michigan State University

About Xiufang Xin

molecular plant-microbe interactions

Contact Xiufang Xin