Go to the profile of Jianguo Zhang

Jianguo Zhang

Associate Professor, jgzhang@usst.edu.cn

About Jianguo Zhang

Bioprocess and Microbial Technology